Ловно стопанство "Студен кладенец"

Адрес: 
  • Област Кърджали
Язовир "Студен кладенец"
Моб.: 
+359 889 279 801

Ловното стопанство носи името на язовир "Студен кладенец" и е разположено южно от него, върху част от склоновете на Източни Родопи. Площта му е 5577 ха, която включва типичните за региона фауна и видово разнообразие, както и редица застрашени растителни и животински видове.

Стопанството предлага лов на едър дивеч - елен лопатар (трофеи и селекция), сърна, дива свиня; хищници - вълк, лисица и дребен дивеч - заек, тракийски кеклик, гривяк и разрешените за лов видиве патици.

За любителите на природата предлагаме наблюдения и фото лов на световно застрашени видове лешояди, скален и морски орел, както и други дневни и нощни грабливи птици. Стопанството предлага фото сафари на елен лопатар и благороден елен, на зубър, диви коне тарпани, лисица, вълк и дива свиня.

За любителите риболовци стопанството предлага организиране на риболовни излети от брега на язовира и с моторна лодка за шаран, сом, бяла риба, костур, уклей и други. Върху територията на стопанството, на площ от 774.7 ха е обособен Природен резерват "Вълчи дол", в който може да се насладите на автентична природна среда.

Стопанството разполага с две уютни ловни хижи, с по 8 легла и предлага на своите гости традиционни местни ястия, приготвени от екологично чисти продукти, произведени в района. 

Запитване