Екстремно

гр. София

Ние предлагаме - двудневни и тридневни „комбинирани” спускания по река Тунджа с избрани от Вас от маршрути....


гр. София

По Река Тунджа Ви предлагаме 4 различни маршрута по долното течение на реката, които са от село Коневец до село...