Варненска туристическа камара

Адрес: 
 • Област Варна
 • гр. Варна
кв. "Чайка", бл. 128
Тел.: 
+359 52 612 811
Факс: 
52 612 811

Варненска туристическа камара е неправителствена организация, създадена в гр. Варна през 1991 г.

В момента се управлява  от 11 – членен Управителен съвет и 3 – членен Контролен съвет.

Главните цели на Камарата  са следните:

 1. Защитаване интересите на членовете на Камарата;
 2. Насърчаване развитието на туризма във Варненския регион;

Днес в организацията членуват над 100 членове – организации : хотели и ресторанти, туристически агенции, неправителствени организации, учебни заведения, рекламни агенции, застрахователни компании, физически и други лица от региона на Варна, Добрич, Шумен, Пловдив и София.

ВТК осъществява разнообразни дейности :

 1. Рекламира Варна като туристическа дестинация;
 2. Организира големи ПР - кампании с участието на журналисти от водещи български и чуждестранни медии;
 3. Обединява  презентации на туристически компании от цялото Северночерноморско крайбрежие на международните туристически изложения в Истанбул, Москва, Киев, Букурещ и др.

ВТК си сътрудничи с централните и местни власти в страната с цел съставяне на необходимите нормативни документи за туристическия отрасъл и решаване на важни проблеми, свързани с неговото развитие.  На регионално ниво организацията осъществява успешно сътрудничество с Община Варна, а също така и с институции на държавно ниво.

Варненска туристическа камара взема активно участие в:

 • Обучение на висши управленски кадри в туризма от водещи компании в Североизточния регион с акцент върху планиране, развитие на еко и културния туризъм, туристически иновации и др.;
 • Провеждането на различни форуми, посветени на религиозния, винения, културния, спортния, специализираните видове туризъм);
 • Съвместни инициативи с Българската туристическа камара, Варненската търговско-индустриална камара, Сдружението култура и туризъм на българския Североизток , Варненската асоциация на хотелите и ресторантите, Съюз на екскурзоводите в България и др.;
 • Организиране на срещи и дискусии на централно и местно ниво във връзка с даването на експертно мнение по проблеми, свързани с туристическия отрасъл;

През 2008 г. ВТК стартира провеждането на ежегоден Черноморски туристически форум, посветен на специализираните видове туризъм и с участието на представители на страните от Черноморския Еврорегион. Първото издание на форума бе посветено на Религиозния туризъм и се проведе под мотото „Манастирите – носители на българската духовност”.  През следващите години форумите са както следва :

 • 2009 г. – „Винен туризъм – традиции и съвременност”
 • 2010 г. – „Културният туризъм – бъдещето на България”
 • 2011 г. – „Спортният туризъм – възможности за удължаване на туристическия сезон”
 • 2012 г. – „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България”
 • 2013 г. – „Еко туризмът – нашето зелено бъдеще”
 • 2014 г. – „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива”

Тази година от  05 и 07 ноември 2015 г. ще се проведе осмият поред Черноморски туристически форум, който е на тема:

„Регионалните културно-исторически продукти на България-единни в многообразието”

Варненска туристическа камара има търговско дружество – Варненска туристическа компания ЕООД - лицензирано като туроператор и турагент  № - РКК – 01 – 6212.

 

Сфера на дейност: 
Запитване