проект „ЕвроВизия. Музеите представят Европа”

На 16 май 2015 г. от 18.00 до 24.00 ч. Националният исторически музей /НИМ/ ще се включи в 11-ото...