Други

Област София-град

SLSP извършва преводи на SAP, превод и локализация на софтуер, сайтове, апликации.


Cherry Adv. е дигитална агенция за онлайн реклама в интернет. Фирмата предлага реклама в Youtube, реклама в Google...


с. Орешак

Фирма "ОБДЖЕКС" ЕООД е създадена през март 2016 г. Дейността на фирмата е в сферата на туристическите услуги.


гр. Варна

Варненска туристическа камара е неправителствена организация, създадена в гр. Варна през 1991 г.

В момента...