Изложба „Споменът за Велика България” в Регионален исторически музей - Шумен

На 12 май 2015 г. в Регионалния исторически музей - Шумен ще бъде открита изложба на Националния исторически музей /НИМ/: „Споменът за Велика България”. В нея ще бъдат представени 9 копия от съкровището от с. Малая Перешчепина от VII в. и копие на сребърния орел от византийски щандарт от Вознесенка. Предвижда се и съпътстваща изложба с постери за по-важните паметници от Малая Перешчепина, финансирана по проект на Министерството на културата.

Според изследванията на проф. Й. Вернер и на специалистите от Държавния Ермитаж в Санкт Петербург комплексът от Малая Перешчепина се идентифицира като инвентар от гроба на кан Кубрат. В постерната изложба се акцентира на сасанидските, тюркско-согдийските и византийските вещи в състава на съкровището - върху меча със златен обков и луксозните комплекти за конска сбруя, и върху знаците на власт у степните народи – ритон и жезъл. 

През летния сезон се предвижда изложбата да гостува в Националния историко-археологически резерват „Плиска”, който е филиал на РИМ - Шумен.